Podlahové krytiny - RIVA, a.s.

Podlahové krytiny - RIVA, a.s.

Montážní práce

NABÍDKA FIRMY RIVA SPOL. S R.O. NA PROVÁDĚNÍ MONTÁŽE PODLAHOVÝCH KRYTIN

Firma RIVA spol. s r.o. zajistí provedení montáže podlahových krytin - zkušenými odborníky, kteří se již osvědčili při zhotovování novostaveb a zejména při rekonstrukcích.

Výrobci krytin Fatra a Forbo seznamují podlaháře f. RIVA s novými zkušenostmi v oboru a s aktuálními novinkami, poskytují poradenské služby. Tyto zkušenosti a informace jsou dále využívány.

Při montáži dodržují pracovníci správné technologické postupy, výběr montážních materiálů a jejich zpracování je v souladu s doporučením výrobců.

Zásady spolupráce objednatele a zhotovitele RIVA jsou zpracovány v samostatných „Všeobecných obchodních podmínkách fy. Riva spol. s r.o.“ a jsou charakterizovány standardním postupem:  Poptávka – nabídka – smlouva – realizace – předání – úhrada.

Pokud není ujednáno jinak, řídí se firma Riva spol. s r.o. těmito pravidly.

Kontakt: VÁCLAV MAREČEK, mobil: 603498243, e-mail: realizace@riva.cz